• Provádíme revize a zkoušky tlakových nádob včetně měření tloušťky materiálu ultrazvukem
  • Zpracujeme veškerou související technickou dokumentaci tlakové nádoby
  • Provádíme revize a zkoušky parních a horkovodních kotlů 3. a 4. třídy včetně odborných prohlídek kotelen
  • Proškolíme, přezkoušíme a zaškolíme obsluhy tlakových nádob a topiče nízkotlakých kotelen
email: brzon@revizecz.cz   tel.: +420 608 381 085