• Provádíme revize a kontroly vyhrazených plynových zařízení
 • Zpracujeme veškerou související technickou dokumentaci plynového zařízení:
  • Místní provozní řád plynové kotelny
  • Místní provozní řád plynového zařízení
  • Revizní knihu plynového spotřebiče
  • Revizní knihu plynovodu
  • Harmonogram revizí, kontrol a zkoušek
 • Proškolíme, přezkoušíme obsluhu plynových zařízení
email: brzon@revizecz.cz   tel.: +420 608 381 085